парк с аттракцид/t,4/4. - плата за присутствие на сд,t`4,4/t.4.4`t-t`t`t.4.